na úvod
výběr dalších autorů

Pavel Bojar - životopis


Básník, prozaik, romanopisec, autor beletrie pro děti, překladatel z ruštiny, publicista, narozen 18.5.1919 ve Strakonicích. Původním jménem Karel Krejčík, vystudoval filosofickou fakultu v Praze, v listopadu 1939 byl zatčen a do roku 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen-Oranienburg. Po propuštění pracoval jako pomocná vědecká síla v České akademii věd a umění, 1943 jako úředník Reality, sdružení čekých podnikatelů, do konce okupace jako překladatel a knižní recenzent. Od roku 1940 byl aktivně zapojen ve studentském hnutí odporu. V letech 1946-47 působil jako šéfredaktor nakladatelství Svoboda, 1949-51 vykonával funkci tajemníka Svazu čs. spisovatelů. Od roku 1951 do roku 1956 byl spisovatelem z povolání, poté až do roku 1962 šéfredaktorem časopisu Květy, 1962-66 působil v tiskovém odboru ministerstva zemědělství, 1966-67 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Svoboda, 1967 se stal pracovníkem vládního výboru pro cestovní ruch,1969-71 pracoval v politických funkcích. V letech 1971-76 působil jako velvyslanec v Brazílii, 1976-79 byl zaměstnán na federálním ministerstvu zahraničních věcí.

Pravidelně publikovat začal v roce 1937, nejprve ve Studentském časopise, déle tiskl příspěvky v časopisech a novinách. Po roce 1945 publikoval především v Rudém právu, Tvorbě, Novém životě, Plameni, Květech, Literárních novinách a Mladé frontě.

V letech 2. světové války vydal několik sbírek intimní poezie a intimní lyriky (Modravá šerka, Hoře milovati). Pozdější verše reagují na problematiku současného života (Mladost světa, Jediná). V próze debutoval románem o první světové válce na venkově (Siné roky). Polemickou odezvu vyvolal román "Milenci", kde zaujal vyhraněné stanovisko ke generačním proměnám doby. Od poloviny 50.let spolupracoval s manželkou Olgou, která se podílela i na některých překladech z ruské a sovětské literatury.

Díla:
Modravá šerka (1942), Hoře milovati (1943), Trysk (1945), Radost (1946), Siné roky (1947), Mladost světa (1950), Hlavou i srdcem (1952), Jarní vody - 1.díl trilogie "Slunečný širý svět"(1952), Horké dny - 2. díl trilogie (1953), Vraní svatby (1954), Diamantové hory (1955), Milenci (1956), Květy východu (pohádky, 1958), Detektivové v trenýrkách (1959), Úroda - 3. díl trilogie (1961), Místo mezi lidmi (1964), Jediná (1972), Jmenuji se Geriňa (pro děti, 1980).


***

výběr dalších autorů
na úvod