na úvod
výběr dalších autorů

Oskar Wilde (1854-1900) - životopis


Anglický dramatik, básník a esejista irského původu. Narodil se 16.10.1854 a zemřel ve věku pouhých 46ti let, 30.11.1900.

Wilde byl ovlivněn názory J.Ruskina a W.Patera. Stal se ústřední postavou hnutí dekadentů, proklamujících oslavu krásy a odmítajících spojení umění a morálky. Tyto názory se nejvýrazněji projevují v románovém podobenství Obraz Doriana Graye.
Rozsáhlé vzdělání získal Wilde mimo jiné studiem na oxfordské univerzitě, zajímala ho literatura od antiky až po současnost. Se stejným zapálením pro věc se věnoval i filozofii. Za své názory a postoje byl často odsuzován tehdejší společností a nakonec byl i odsouzen na 2 roky žaláře za morální přestupky.

K nejslavnějším dílům tohoto autora patří jeho román Obraz Doriana Graye.
Neméně slavnými díly Oskara Wildeho se stalo drama Salome a dvě konverzační komedie Jak je důležité míti filipa a Ideální manžel. Salome se stala tak úspěšnou, že byla předlohou pro stejnojmennou operu R.Strausse.

Wilde psal také (mnohdy až andersenovsky laděné) pohádky.
Za zmínku stojí i Wildeho báseň Balada o žaláři v Readingu, která vypovídá o vězení, kam byl Wilde odsouzen za své poklesky proti tehdejším mravům.

Díla:

Jak je důležité míti filipa, Obraz Doriana Graye, Šťastný princ a jiné pohádky, Salome, Ideální manžel, Vějíř lady Windermerové , Bezvýznamná žena, Balada o žaláři v Readingu


***

výběr dalších autorů
na úvod