další články


DO MINIŠKOLY SE NECHODÍ, ALE PÍŠE...


Miniškola je naprostá novinka, kterou mohou využit všichni, kdo se zajímají o psaní a literaturu. Miniškola je nová rubrika již několik let fungujícího serveru na adrese www.webmagazin.cz. Miniškola obsahuje především lekce tvůrčího psaní, ale postupsně bude přibývat i další publicistika a informace potřebné k získání přehledu na literárním trhu.

Přehledná struktura obsahu Miniškoly
1. Publicistika – zkušenosti na téma spolupráce s nakladatelstvími, orientace na literárním trhu, předávají formou článků či rozhovorů se spisovateli i začínajícími autory, kteří si vydali knihu vlastním nákladem
2. Odborné články – hledání spojitostí mezi spisovateli a jejich tvorbou, životopisy osobností s významným kulturním přínosem
3. Lekce tvůrčího psaní – tvoření a diskuse interaktivním způsobem (navázána spolupráce se spisovatelem Stanislavem Rudolfem a dalšími)

Kromě toho WEBMAGAZIN nabízí poskytování informací o literáních soutěžích na území České republiky, recenze knih, filmů a divadelních her. Několikrát ročně pořádá WEBMAGAZIN tzv. literárně-hudební večery, což jsou v podstatě zajímavé přednášky hledající nový pohled na život a tvorbu známých spisovatelů, doplněné méně známými ukázkami z děl a hudebním doprovodem. Tyto večery se odehrávají na území hlavního města, ovšem v případě zájmu je možné takový večer zajistit i na objednávku.

Webmagazín Rozhledna


na úvod
další články