další články

Vážení návštěvníci těchto stránek!


Přesto, že jsou tyto stránky literární a původně jsem měla připraveno několik recenzí, rozhodla jsem se napsat něco MNOHEM , MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍHO A ZÁVAŽNĚJŠÍHO než je plnění těchto stránek jejich obvyklým obsahem.
Tím tématem je TIBET.
Současná situace v Tibetu nemůže nikoho z nás nechat klidným a nezúčastněným. Tibetští obyvatelé jsou už dlouhá léta pod nadvládou komunistické Číny, jejíž usurpátorství překračuje všechny meze. Lidé jsou vězněni a vražděni jen pro svůj názor a touhu po svobodě (třeba za takovýto text…) Právě v těchto dnech se situace v Tibetu přiostřuje, Čína vykázala všechny turisty i novináře a odmítá informovat o situaci v Tibetu. Situace v Tibetu je kritická! I my jsme si v letech komunismu prošli díky komunistické nadvládě mnoha útrapami. I proto, ale nejen proto, bychom měli s občany Tibetu soucítit a podle svých možností jim přinejmenším vyjádřit podporu v jejich touze po svobodě.

A proto vás vyzývám, milí čtenáři, máte-li možnost, podpořte svobodu Tibetu! Pište o Tibetu, mluvte o Tibetu, čtěte o Tibetu. Pokud máte možnost, zúčastněte se akce na podporu Tibetu, případně sami zorganizujte divadelní představení nebo koncert na podporu Tibetu, jste-li studenti, mluvte o Tibetu ve škole se spolužáky a učiteli. Provozujete-li webové stránky, nezáleží na tom, s jakým tématem, umístěte na ně banner na podporu Tibetu. Můžete použít bannery webu www.protibet.org nebo vytvořit vlastní, můžete přispět SMSkou na podporu tibetských mnichů. Více o možnostech podpory Tibetu se můžete dočíst na webu protibet.org Lze také poslat mail na podporu Tibetu na tibetské velvyslanectví (vzor např. zde: mail pro Tibet) , případně svoji podporu Tibetu vyjádřit jiným, pro vás vhodným způsobem.

Může se zdát, že my, tolik zeměpisně vzdáleni okupovanému Tibetu, tolik vzdáleni jejich buddhistickému učení a způsobu života nemůžeme nijak výrazně pomoci. Ale pomáhat se dá i tím, že nebudeme mlčet. Že budeme křičet do celého světa SVOBODU TIBETU!! SVOBODU VŠEM LIDEM SVĚTA!!! Bude-li nás hodně a budeme-li křičet dostatečně nahlas, musí nás přece někdo slyšet! Nikdo by neměl trpět za svoji touhu po svobodě. A Tibeťané trpí již dlouhá léta. Všechny snahy o nápravu byly vždy krvavě potlačeny a i dnes je krveprolití v Tibetu, který je převážně mírumilovně buddhistický, na pořadu dne.
Nezavírejme před tím oči.
Podpořme Tibet.

Další informace o situaci v Tibetu se dočtete na těchto stránkách:
http://www.protibet.org
http://www. tibinfo.cz
http://www.lungta.cz
http://www.potala.cz
http://www.olympijskapochoden.org Svoboda Tibetu

Děkuji vám všem, které nenechá situace v Tibetu klidnými a rozhodnou se Tibetu a jeho utlačovaným obyvatelům jakkoli pomoci.


na úvod
další články