na úvod
další autoři

Poezie

Autor : Jan Bouchal



JSEM SLEPÝ, NE HLUCHÝ

Jak nádherné bylo mé štěstí
v ten krásný den který už není
bolest tupou ucítil jsem znenadání
a oči mé pak zdrojem temnoty se staly
jsem slepý ne hluchý

Uvězněn v temnotě žiji dál
a srdce své slyším bít rytmicky
stále dál a dál, když konec života
nenacházím

V tom světě ve kterém žiji
slyším zvuky podivné
žádný z nich snad z tohoto světa není
ruce se mi z toho strachem chvějí
a já zůstávám stále slepý
ne hluchý

Mám strach a ten
jak mrazivý dech pohlcuje mě
mou mysl požírá ten smutek o
samotě který prožívám, jsem
totiž slepý ne hluchý

nastal čas já přestal slyšet
zvuky všední, ale slyším náhle
šum křídel strašných, to padlý
anděl navštívil mě
a krutou daň zaplatit donutil mě.


další autoři
úvod