ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Viděl jsem peklo - Děti AIDS - recenze

Tvrtko Vujity


autor článku: Filip Valtr


Zemí obchází strašidlo - AIDS. Tak by se dala nazvat pátákapitola knihy Viděl jsem peklo. Tato kapitola je ale nejen o nákazeAIDS, ale také o lidské lhostejnosti, nelidském chování a chladnosti těch,u kterých by nejvíce bylo zapotřebí lidskosti a kteří mají velkou mocpomoci i bez materiálních prostředků. Ukazuje, jak palčivě může vyznívatnedostatek peněz, ovšem na druhou stranu i bolestný fakt, že jsou věci,které koupit nelze. Není zřejmě nic horšího, než degradace člověka napouhou jednotku u které se pouze čeká až zemře. A jeho smrt pak na pouhémínus jeden. O ještě větší příšernost se pak jedná jde - li o děti.
Kapitola se jmenuje "Děti AIDS".

Tvrtko Vujity před námi, krom mnohého jiného, otevírá svět zoufalého bojeo život malého Zsolta, jehož matka se přes neuvěřitelné útrapy snaží předsynem utajit, že se omylem nemá dožít dospělosti. Velmi kruté scény seodehrávají v Konstance v Rumunsku, kde je tábor pro nemocné děti. Živořízde v naprosto šílených podmínkách. Asi nejhorší v tomto děsu je přístupzde zaměstnaných lidí. Jejich postoj by se dal shrnout na zmiňovanýchmínus jeden...
Jejich vnímání této tragické záležitosti je velmi prosté - mínus jeden, mínus dva atd.
Celý problém se vlastně za pár let vyřeší sám....

Zcela jiný přístup zaujímá dr. Jelinková v budapešťské nemocnici, ovšemsama říká: "Dokážeme zhoršování jejich stavu výrazně zpomalit, ale zachránit jeneumíme".

Na fotografii pak vidíme v její tváři a v jejích očích cosi nepopsatelného. Zdá se, že přemýšlí o něčem co nikdy ani ona sama nepochopí. Je to něco co pochopit nelze. Něco nekonečně zoufalého.

Celá kapitola je velmi poutavá a s příběhy z leprosérií je zřejmě nejsilnější z celé knihy.


Knihu si můžete objednat přímo na této adrese: Viděl jsem peklo - Kosmas

kapitola (1) "Osada mrtvých"
kapitola (3) "Psí žena"
na úvod
zpět na seznam knih