ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Dobrý člověk ještě žije - obsah díla - recenze


Romain Rolland


Tento svérázný "historický román" se svým obsahem i charakterem zcela liší od ostatních Rollandových děl. Vznikl v době, kdy byl autor velmi vyčerpán desetiletou usilovnou prací na románu Jan Kryštof. Tehdy pocítil, jak sám řekl, "nepřekonatelnou touhu po volné galské veselosti a bujnosti" a začal psát tuto bezstarostnou, humorem hýřící knihu.
Její děj se odehrává v jednom roce za vlády Ludvíka XIII. v Rollandově rodném Burgundsku. Ústřední postavou je prostý člověk - Colas Breugnon, stárnoucí truhlář a řezbář, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití, rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům. Pro své vypravěčské umění je oblíben po celém kraji.
Jednotlivé epizody z Colasova života počínají 2. únorem (Hromnice) a končí následujícího roku na svátek Tří králů. Nejprve nás Colas seznamuje se svou rodinou - hašteřivou ženou, čtyřmi syny, dcerou Martinou a milovanou vnučkou Glodií, později vypráví o různých příhodách, které se během roku udály. Dozvídáme se o Colasových procházkách s malou Glodií (vítání skřivánka), o obléhání městečka vojskem pánů z Vézelay (obyčejní lidé, neměli chuť bojovat, celá bitva se odehrála formou nadávek), o Colasově první lásce. Značná část příběhů se točí kolem morové epidemie, která v kraji vypukla v prvních červencových dnech, a kolem následujících událostí, například kolem Colasova onemocnění a opětném uzdravení, ale zmíní se i o vzpouře proti zlodějům, kteří vypalovali a drancovali domy obětí moru. Za oběť lupičům padne i Colasův dům a starý řezbář se musí uchýlit ke své dceři. Všichni jej však milují, a tak si Colas brzy na nový domov zvykne. Na svátek Tří králů sedí celá rodina pohromadě a Colas opět vzpomíná a vypravuje. Děti ho nechávají, a když mu vypadne nějaké slovo, samy mu napovídají a lišáckýma očima se na svého dědouška dobromyslně usmívají.
Colas má dar barvité fantazie a živého slova, jeho vyprávění je proloženo výrazy burgundského kraje, mnoha příslovími a pořekadly. Všechny příběhy čerpají ze života prostých lidí, oslavují jejich důvtip, tvořivost a smysl pro humor, jsou přehlídkou francouzského folkloru.
Toto harmonické dílko bývá označováno zajedno z nejlepších v Rollandově tvorbě.zpět na seznam knih
úvod