ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Mandle - recenze

Nadžma

autor recenze: Markéta Karešová


Anotace:
Tato kniha je šok. Jde o zbeletrizovaný životopis z pera arabské muslimské autorky, která se jako první odvážila překročit sexuální tabu (skrývá se proto pod pseudonymem – Nadžma znamená „hvězda“). Nejsou to jen velice odvážné erotické pasáže, které vzbuzují čtenářskou pozornost v příběhu mladičké Badry, násilně provdané a prchající před ponižováním do náruče jiného muže, úspěšného lékaře. Jeho volné názory a mravy se po období nádherné lásky sice mění v perverzi, ale kouzlo jeho osobnosti navždy ovlivnilo další hrdinčin život. Síla textu je ve skutečném svědectví o vzpouře proti tradici diktované muži a udržované krutostí žen vůči sobě samým.

Recenze:
Příběh sám o sobě není ničím neobvyklý ani šokující. Ovšem do chvíle, než si uvědomíte, že jej psala muslimská žena. Pornografická kniha se stává v případě muslimské autorky zajímavou a lákavou, protože se v ní jakoby prolínají dva světy. Ten obyčejný, lidský, pudový, v němž má sex své nezaměnitelné místo a ten pro nás exotický, muslimský, chcete-li arabský, v každém případě pro nás cizí. Přes to, že Nadžma zcela bez zábran prožívá sexuální život naplno, stále je v jejím životě přítomno ono „něco“, co muslimským ženám nedovoluje plně roztáhnout křídla a svobodně se rozletět do krajin vlastního života. Ono „něco“ se skládá z výchovy, tradic, víry a morálních tabu, které jsou Nadžmě vkládány do mysli po celý život.

Mandle se mi jeví jako poněkud rozporuplný příběh, v němž autorka odkrývá své nejniternější já, v němž má sex zřejmě pro nedostatek ostatních podnětů v životě, až příliš významné místo.

V anotaci se píše, že tato kniha je šok. Nemyslím si, že je šokující. Ale vzhledem k našim představám o životě žen v muslimském světě a víře, je přinejmenším překvapením.


další recenze
zpět na úvod