ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
další recenze

Lehká nostalgie po těžkých časech - recenze

Petr Šiljajev

autor recenze: Martin Zavadil


Snad je to svěží překlad Miroslava Staňka, snad laskavý styl autobiografického vyprávění Petra Šiljajeva, snad množství nám blízkých dobových reálií 50. až 60. let, které nás už od prvních vět knihy vtahují do vzpomínek autora. Poetické líčení vztahu dospívajícího hrdiny k Dáše Cortésové dává nahlédnout do rozvíjející se mladé duše okouzlené filmovými, literárními a hudebními idoly a konfrontované s realitou socialistické ekonomiky, přetvářky a perzekuce. Další vrstva knižního děje přesvědčivě vyvrací absurdní nařčení českého zpěváka Rudolfa Cortése ze spolupráce s StB, KGB i gestapem.

Osobně mne velmi potěšila i zarmoutila reálnost příběhu. Potěšila v tom, že si i dnes můžeme poslechnout písně Rudolfa i Dáši Cortésových, v tom, že třeba po křtu knihy Dáša Cortésová poslala bezprostřední blahopřejnou SMS. Zármutek však vyvolává reálnost neobjasněných úmrtí politicky nepohodlných nejbližších spolupracovníků autora a jeho vlastní vynucený exil v naší zemi. Kniha se čte jedním dechem a obsahuje i citlivě podané svědectví o víře v Krista.

„Ano; na samém začátku bylo Slovo. A Slovo bylo Bůh. A tak i na počátku našeho uvědomělého života stojí slovo. Poprvé je slyšíme od matky a první slovo, které vyřkneme je: máma. Tak tedy Bůh – a máma. Je jenom jedna máma a je jen jediný Bůh...“

Vydalo nakladatelství Akropolis 2006, 288 stran, 199 Kč

další recenze
na úvod