ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Velká kniha historických otazníků - recenze

Ervín Hrych

Recenzent : Filip Valtr


Velká kniha historických otazníků Ervína Hrycha se poměrně kvalitním způsobem věnuje širokému okruhu historických událostí dávno minulých i zcela aktuálních.

Obsahuje 28 kapitol, z nichž každá tvoří jedno téma. První, nazvaná "Proč právě ze žebra", věnující se údajnému stvoření Evy z Adamova žebra i jednoz posledních témat "Ukradené povstání" - o pražských událostech r. 1945 , jasně ilustruje Hrychův velký tématický okruh. V každé kapitole je téma rozebráno z mnoha pohledů. Jsou uvedeny různé názory na danou věc, publikované jinými autory. Jsou rozlišeny fakta od spekulací a to do takové míry, do jaké téma dovoluje, vyúsťuje ve faktické závěry. Kniha tak přináší spoustu zajímavých ucelených informací. Setkáváme se zde např. s českým vlivem na světové dění na různých, často překvapivých místech např. v souvislosti s objevováním egyptských pyramid (kapitola "Poslední ze zbylých divů světa"). Zajímavé, nezaujaté informace přinášejí "Ztracená Kristova léta" s podkapitolami: "Rodina Ježíše Krista", "Najdeme ztracená Kristova léta?", a "Zmrtvýchvstání Ježíše Krista". Trochu odlehčení pak přináší "Sláva a bída dávných nevěstek", popisující historii nestaršího řemesla, ale i celibátu a vůbec všeho co souvisí s lehkými děvami: "...významnou klientelu našli u kněží a mnichů postižených celibátem a vznikl dokonce problém co s nemanželskými dětmi zplozenými kněžími s nevěstkami...".Za zmínku pak jistě stojí např.: "Prodaná Panna Orleánská", "Mohla nám Francie v roce 1945 pomoci?", či dvě kapitoly, věnující se židovským pogromům, vzniku židovského státu, osvobození Palestiny a dalším tématům s tím spojeným.

Kniha by určitě neměla chybět nikomu, kdo si chce tzv. rozšířit obzory. Každému koho by, kromě již zmíněného, zajímaly odpovědi na otázky: "¨Kdo postavil Stonehenge?", či snad: "Kde zůstali neandrtálci, ti ryzí Evropané?", "Kdo byl vlastně Sámo a kde se nacházel Wogastsisburgh?", nebo se zajímá o různé historické fenomény, jako "Soumrak starého Říma a jeho bohů"?, či japonský šógunát.

nakl. Regia


zpět na seznam knih

na úvod