ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Petr a Lucie - recenze


Romain Rolland


Strhující příběh tragické lásky, který je zasazen do těžkých dní Velkého pátku roku 1918, kdydošlo k bombardování Paříže. Zahynulo tehdy několik Rollandových přátel - mezi nimi i mladý malíř a jeho žena.
Děj novely se odehrává během pouhých dvou měsíců v Paříži a trvá od středy 30. ledna osudného Velkého pátku 29. března 1918. Během náletu se osmnáctiletý Petr Aubier setkává v metru se zajímavou dívkou Lucií. Bombardování způsobí paniku a vlna lidských těl Petras Lucií přimkla těsně k sobě. Petr, ačkoli dívku nikdy předtím neviděl, ji chytil za ruku.Lucie a Petr se k sobě mlčky tiskli a aniž by to v té chvíli tusili, vznikalo mezi nimi pouto.O dvě stanice později Lucie vystoupila, aniž by se s Petrem blíže seznámila. Neustále na sebe mysleli.
Po delší době se potkali. Hluboká náklonnost, která vznikla již v těch několika málochvílích v metru, se mohla projevit. Dokázali se vzájemně svěřit se svými starostmi a bolestmi, byli si blízcí. Petr, syn ze zámožné měšťanské rodiny, měl být za půl roku povolán do armády. Byl to citlivý mladý muž, který válku nenáviděl z celého srdce.Pociťoval nesmírnou hrůzu z krutosti, která válku doprovází. Lucie, dcera tovární dělnice, z existenčních důvodů nedostudovaná výtvarnice, se musí živit malováním kýčovitých obrázků na objednávku. Něžná láska, která v jejich srdcích vykvetla, dokázala všechny tíživé problémy vymazat z mysli. Žili svou bezmeznou láskou a svýmiromantickými sny. Ve velikonočním týdnu se měli zcela oddat jeden druhému. Zatím je všakpři velkopátečním varhanním koncertu v chrámu Saint-Gervais čekalo "zasnoubení na věčnost". Paříž úpěla pod sprškou bomb a byl zasažen i chrám, ve kterém se setkali. Těla milenců pohřbil mohutný padající pilíř.
Příběh je vystavěn na kontrastu dvou základních rovin. První z nich tvoří válka, nesmyslné zabíjení, krutost,společenská skepse a deziluze, druhou pak vnitřní svět obou hrdinů, intimní scény citů a snů, morální čistota a nevinnost milenecké dvojice.
Rollandova novela se stala nositelem poselství odporu proti válce jako zlu ohrožujícímu celé lidstvo a ničícímu nejkrásnější hodnoty života.


zpět na seznam knih
úvod