ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Probuzení - recenze

Kate Chopin

autor recenze: Lucie Valentová


Z obálky:
Edna Pontellierová už šest let žije v konvenčním, ale navenek šťastném manželství. Má dva malé syny, krásný dům a manžela, který ji zajišťuje bezstarostnou existenci. Během prázdninového pobytu u moře však prožije romantický vztah s mladším mužem a zatouží být opět volná a sama sebou. Postupně odhazuje vše, co ji poutá se starým životem, ale společnost pro její proměnu nemá pochopení a Edna se ocitá v bezvýchodné situaci. Pobudila se, a už nemůže dál snít…
Probuzení(1899) představuje jeden z vrcholů ženského románu konce 19. století. Mis-trovská psychologická studie ženy bojující za nezávislost vyvolala v době svého vzniku po-bouření a dlouho byla opomíjena. V posledních letech však znovu zaujala své právoplatné místo mezi klasickými díly americké literatury.

Recenze:
Kniha vypovídá o možnostech ženy na konci 19.století. Hlavní hrdinka příběhu chce být víc než jen manželkou a matkou, chce mít svůj vnitřní život, chce malovat, poznávat a vzdělávat se. Zajímá jí jaké je cítit se svobodná a bez závazků. Jelikož do manželství vstoupila jako mladá a naivní, neměla nikdy možnost toto uskutečnit. Při vnitřním souboji mezi obětováním sama sebe pro děti, pohodlným avšak konzervativním životem se rozhoduje pro volnost. Čeká ji strastiplná cesta bez podpory a porozuměním okolí. Čtenář nabývá dojmu, že i sama Edna neví, jak uspokojení svých představ dosáhnout. K závěru knihy je více a více cítit zoufalý boj Edny vymezit si prostor na Zemi.

Spisovatelka žila v době, o které píše, což je znát na autentičnosti vyprávění. Necítíte vyumělkovanost, která by byla důsledkem snahy o zachycení doby dávno minulé. Toto se projevuje i ve vztahu vypravěčky k černošskému i bílému služebnictvu. Autorka se v díle ne-zabývá jinou společenskou vrstvou, než tou Edninou. Jakoby služebnictvo bylo jen inventář či prostředek k dokresklení prostředí.

Kniha, která se mi ze začátku zdála býti ženským románkem, se mi při obracení dal-ších stránek měnila před očima v poutavé vyprávění o strastech i radostech ženy, která měla odvahu, jít za svým „probuzením“.

Ukázka:
„Třeba vám přízrak ze zálivu pošeptá, na kterém z těch ostrovů je schovaný poklad… možná vás zavede přímo ke skrýši.“ „A budeme bohatí!“ zasmála se. „Dala bych všechno vám, pirátské zlato a každý kou-sek pokladu, který bychom dokázali vyhrabat. Myslím, že vy byste ho uměl utratit. Zlato pirá-tů se nemá šetřit nebo dát za užitečné věci. Musí se prohýřit, plnými hrstmi rozházet do větru, aby se člověk mohl radovat z toho, jak se v letu třpytí.“

Vydala Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, rok 2008, vydání první, 192str., cena 229Kč.

Tuto recenzi jste si zobrazili již pocitadlo krát


další recenze
zpět na úvod