ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Proces - recenze

Franz Kafka

Recenzent : Filip Valtr


Prokurista banky Josef K. Je zatčen neznámými muži v den svých 30. narozenin, aniž by znal důvod svého obvinění. Zpočátku své obvinění nebere vážně, celou situaci zlehčuje, neboť je přesvědčen o vlastní nevině. Když však proces dojde přílišk daleko, pak K. ztrácí naději na zproštění viny a rezignuje....

Postavy i prostředí jsou popisovány velmi mlhavě a střízlivě, jména jsou záměrně označována jen iniciály a psychiku jednotlivých postav si musí čtenář domýšlet.

Román Proces je nedokončenou knihou Franze Kafky. Má téměř 10 samostatných kapitol, z nichž osmá je jen fragmentem. V Procesu najdeme banální detaily i neurčitosti, záhady a nejasnosti.

Kafkův Proces je iluzorním příběhem spočívajícím v v dějovém procesu, který je svým způsobem polovičatý, protože nedává odpověď na základní otázku, která vzniká již v první větě celého románu. Význam kafkova díla spočívá především ve výkladu symbolického jazyka a v souvislostech s dobou, ve které byl napsán. Je to zvláštní psychologický román, který po celou dobu pouze klade otázky, nebo přesněji indície, kterých si hlavní hrdina není vědom.


zpět na seznam knih

na úvod