ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Slovník nespisovné češtiny - recenze

autor recenze: Markéta Karešová


Anotace:
Druhé vydání rozsáhlého výkladového slovníku obsahuje více než 14 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí (českého argotu). Vedle tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí, obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně slangu studentského (ZAPEJKAČ, VYCHLE, NAPAS, KSICHTKURS) či mluvy uživatelů drog (ŠPEK, BRKO, BUCHNA, SMAH). Na klasický kriminální argot navazuje současný vězeňský slang (KOŇOVAT, MAGORÁK, ELPASO, ERVÍN, DŽÍPOVAT), zařazen je i méně známý argot světských (JAUNERÁK, BALÍK, TÁTRUM, JAMBORA, DŽUKEL). Pozornost je věnována i tradičnímu brněnskému argotu (LAJVONT, PALI, RÁČNY, MÓDR, ROLA) či ostravské městské mluvě (BEBECHY, CYP, DAJNY, HOCHMES, ŠINAGLE). Hesla jsou doplněna poznámkami o historii a původu slov, čímž slovník odhaluje skryté významy i řadu překvapivých souvislostí, ukazuje „úctyhodné“ stáří řady výrazů zdánlivě moderních (ČÓRKA, BENGA, KÉRKA, VEJŠKY, ŠILINGR) či vulgárních (LOFAS, KULOVÝ, PEPŘIT, SEDLÁK). Velmi zajímavá jsou slova původem z romštiny či z jidiš. Čtenářsky atraktivní oblast představuje také cirkusový, divadelní či hudební slang, na jejichž přípravě se podílely přední osobnosti českého uměleckého života.Významný je i sociolingvistický rozměr slovníku, neboť slangové výrazy v něm zařazené umožňují nahlédnout do tajemství jednotlivých oblastí života i do psychologie jejich uživatelů.

Recenze:
Předmluva ke druhému vydání slovníku začíná větou „Čeština je krásný, vysoce kultivovaný a výrazově bohatý jazyk.“
Ano. Čeština je krásná. Občas kultivovaná. A v každém případě výrazově bohatá.
14 tisíc hesel, které jsou abecedně uspořádány ve Slovníku nespisovné češtiny, je toho důkazem.

Každé slovo je kromě vysvětlení jeho významu doplněno i příkladem. Pro cizince, učící se lidovou češtinu, je taková kniha k nezaplacení. Slangové výrazy používáme častěji, než si uvědomujeme, čímž znesnadňujeme komunikaci nejen cizincům, kteří se snaží naši bohatou řeč naučit, ale mnohdy i sami sobě. Každý kraj, leckdy i město či vesnice, každá profese, ale i každá generace, mají svá specifická slova a výrazy, kterým mnohdy rozumí jen oni sami.
Například takové „hambálky“. Napadlo by vás, že se nejedná o žádnou hambatost, ale o moravský výraz pro vodorovné trámy, spojující krokve střechy?
Mnozí dříve narození zase budou znát ovocné víno, zvané čůčo, mladší ročníky například kérku (tetování) či čvaňho (cigareta). Aktuální výraz podmáznout budou znát všichni, ale s šalinou, špejcharem, jarčákem, monajsem či vychošem si poradí již jen někteří.

Slovník obsahuje i slang vojenský, školní, divadelní, technický, železničářský či motorkářský. Nevyhýbá se ani výrazům slangu drogového či kriminálního. Najdete v něm i mnoho vulgarismů, nadávek a připodobnění, jejichž logika občas nemusí být úplně zřejmá…

Jedná se o již druhé, rozšířené vydání slovníku a zřejmě se časem můžeme těšit na další aktualizaci, neboť nakladatelství Maxdorf založilo webovou stránku www.slangy.cz, kde sbírá další výrazy a podněty. Nicméně už dnes je Slovník nespisovné češtiny uceleným dílem, které by nemělo chybět v žádné knihovničce. Obsahuje na 14 tisíc hesel, podílelo se na něm 14 autorů, 4 editoři a 22 konzultantů.
O kvalitě slovníku svědčí i úspěch v prestižní soutěži Slovník roku 2007, kde se umístil na 1. místě v kategorii „Výkladový slovník a encyklopedické dílo“.

Vydalo: Nakladatelství Maxdorf, 2.vydání.


další recenze
zpět na úvod