ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Jiří Šmatlán - recenze


Tereza Nováková


venkovský kritickorealistický román z východních Čech.
Šmatlán vyrostl u své tety, selky v Javorově. Byl původně katolíkem, ale díky stykům s farářem a tkalcem Plíhalem přestoupil na evangelictví. Stal se tkalcem.
Chudý tkadlec Šmatlán byl vášnivým čtenářem. Jeho náboženská hloubavost ho přiměla hledat spravedlnost v životě.
Díky své čtenářské vášni a seznámení s dělníkem Hamerníkem z brněnské továrny se Šmatlán dozví o dělnickém hnutí a socialistických ideálech (rovnost a bratrství) a je jím fascinován. Stává se stoupencem utopistického socialismu a umírá s vírou, že je hledané spravedlnosti v životě velice blízko.
Román se odehrává, stejně jako ostatní romány Terezy Novákové, ve východních Čechách. V příběhu je vesnický život východních Čech realisticky zobrazen, Nováková používá k charakteristice prostředí i postav místní nářečí. Například onu spravedlnost života, kterou Šmatlán celý svůj život hledal, nazývá "vopraudovská prauda boží."


zpět na seznam knih
úvod