ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Musela jsem zabíjet - recenze


China Keitetsi


Kniha Chiny Keitetsi se stala v mnoha státech bestsellerem. Je ojedinělým svědectvím malé dívky z řad dětských vojáků. Jako jedna z mála přežila všechny bitvy a útrapy války a dnes žije v Dánsku, kam se jí podařilo po mnoha letech vojenské služby uprchnout.

Kniha je rozdělena na tři části.
1. část pojednává a Chininu dětství, bylo stejně kruté jako válka sama. Zlý a despotický otec nedovolil jí ani jejím sourozencům prožít první roky života v milující rodině. China byla neustále bita a ponižována nejen vlastním otcem, ale i jeho druhou ženou, Chininou macechou. Její vlastní matka byla nucena žít v ústraní a Chině i jejím sourozencům pravá mateřská láska nikdy dopřána nebyla.
2. část vypráví těžké dětství mnoha dětských vojáků, kteří jej prožili se zbraní přes rameno. Autorka popisuje, jak a kdy se dostala k armádě, jaké úkoly musela plnit, s kým se stýkala a jak žila. Velkou část vyprávění věnuje svým pocitům, které její dětskou duši trápily a trápí dodnes. Vypráví o sobě, o velitelích i o svých kamarádech ve zbrani. Mnozí, o kterých China ve své knize vypráví, byli zabiti v boji. China přežila. Se šrámy na těle i na duši, ale přežila.
3. část popisuje její útěk z Ugandy, skrývání se před vládními vojáky i policií a cestu z válečných konfliktů v Africe. Vypráví i o osudu svých dětí, které v Ugandě zanechala. O tíživé finanční situaci, která ji donutila dělat bolestná rozhodnutí i o několika letech v jižní Africe, kde zůstala poté, co ji USA odmítly poskytnout azyl. Po dlouhé době se jí získat azyl přece jen podařilo a to v Dánsku, kde žije dodnes.

China se dosud nevyrovnala se svými zážitky. Její dětství bylo ukradeno a položeno na oltář nenávisti, bezcitnosti a zla. Zabila mnoho lidí a mnoho jich také viděla umírat. Spolu se svými kamarády, kteří ve válce zemřeli, pohřbila China své dětství, úsměv i lásku.
Dnes žije sama a všemi možnými způsoby se snaží získat své děti zpět. A především bojuje za práva všech dětí a odstranění fenoménu války v Africe, kterým se "dětští vojáci" stali. Ještě dnes, v 21.století , je po celém světě na 300 tisíc dětí nuceno zabíjet a umírat pro rozmary a nenávist dospělých.

Na stránkách nakladatelství Motto najdete ukázku z této knihy, životopis autorky a rozhovory, které byly pořízeny v květnu 2004, kdy China u příležitosti vydání své knihy v českém jazyce navštívila Prahu.


zpět na seznam knih
na úvod