ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Země, svět záhad a mystérií - recenze

John a Anne Spencerovi

Recenzent : Filip Valtr


Popisuje místa, která jsou opředena aurou záhadnosti, spojována sezvláštními událostmi, či protkána pověrami a návštěvami bohů. V knizenajdeme kamenné kruhy na britských ostrovech, jeskyní kresby, posvátnápohoří, pravěké skalní paláce, původní indiánská osídlení, či posvátnámísta, např. Mayů, Inků, nebo Australských domorodců. Setkáme se v ní sestavbami, které berou dech, nejen svou rozlohou, nebo počtem stavebníchfragmentů, ale která nás uchvátí při myšlence na neuvěřitelnou námahuvynaloženou na jejich stavbu. Velká část z nich je architektonicky spojenase Sluncem, s jeho východem, slunovratem a pod. Další podstatné zastoupenímají stavby i dnes nám známých náboženství. Příkladem za všechny mohou býtstavby zasvěcené Panně Marii. Jedna taková se nachází v Mexiku. V knize jepopsán údajný příběh zjevení Panny Marie, který se odehrál v roce 1531, aletaké jsou připojeny informace ze studia nalezeného obrazu svaté panny:

"Peruánský inženýr José Aste Tonsmann prohlásil, že digitální prohlídka očíPanny Marie obtisknutých na kusu látky ukazuje obraz třináctilidí.Tonsmann je přesvědčen, že obraz v očích Panny Marie ukazuje výjev,jenž se na místě nálezu odehrál 19. prosince 1531. Tonsmann je přesvědčen,že obraz nenakreslila lidská ruka a poukazuje i na to, že Richard Kuhn,nositel Nobelovy ceny za chemii, zjistil, že na obraze není použito žádnýchpřírodních, živočišných ani minerálních barviv. A jelikož v roce 1531neexistovala barviva syntetická je vysvětlení tohoto obrazu ještěobtížnější."

V knize se setkáme s velkou spoustou neznámých budov a chrámů po celémsvětě o jejichž původu, ale i účelu a způsobu stavby se lze jen dohadovat.Nalezneme zde zcela neznámá místa, ale i kultovní místa a oblasti, jakoStonehenge, Delfy, či Machu Picchu. Ne na každé stránce ovšem docházík šokujícímu odhalení, nebo překvapivé informaci. Kniha má, bez rejstříku apřipojených fotografií, 324 stran a délka jednoho článku o popisovanéstavbě se pohybuje od půl strany po přibližně tři strany. Četba se tudížstává místy poměrně stereotypní, málem až nudná. Celkový dojem jez hlediska nově získaných informací, ale zajímavý. Slabinu má pak knihapředevším ve fotografiích, které jsou pouze na konci, jako příloha, atýkají se pouze malého zlomku popisovaného, což sebou přináší velkounáročnost na představivost.

Knižní klub


zpět na seznam knih

na úvod