ČTENÁŘSKÝ DENÍK

na úvod
zpět na seznam knih

Zločin a trest - recenze

Jindřich Francek


autor článku: Filip Valtr


…“chtěl bych upozornit na dílo, které by nám nemělo uniknout, či dokonce zůstat stranou“,
čteme mimo jiné v předmluvě, která je jinak spíše úvahou o současném právním stavu a s jejímž autorem, Judr. Miroslavem Antlem nelze než souhlasit.

Kniha je rozdělena na dvě základní části:
I. Proměny trestního práva,
II. Zločin a trest v českých dějinách.
Tyto části pak obsahují jednotlivé kapitoly o rozsahu několika stran. Kapitoly, věnující se vždy jednomu tématu či kauze, popisují historii od slovanského státu v devátém století, přes středověk, vývoj po roce 1848, až např. II. světovou válku, odsun Němců, či Čihošťský zázrak.
Ve 114 kapitolách, na 422 stranách se věnuje rozličným tématickým okruhům: "Infanticidium", věnující se postihu vražd novorozeňat, či potratů, mravnostním deliktům, čarodějnickým procesům, žhářství, politickým procesům a mnohým jiným.
Stejně tak jednotlivým kauzám: "Vyvraždění Vršovců", "Vražda misionáře", "Emil Hácha", "Střelba v Babicích" atd. Vyvrací i některé zažité mýty, jako např. v kapitole "Soudy Dalibora z Kozojed" o známém Daliborovi a jeho houslích.

Celkově dává toto dílo velmi kvalitní náhled do české historie, i když především optikou zločinu a jeho trestání. Při popisu způsobů výslechu, trestání, ale i poprav v dějinách naší země chvílemi až mrazí.
Připojeny jsou i různé nákresy, jakési dobové fotografie, pro lepší představivost.

Za jedinou slabinu považuji příliš mnoho dobových citací, většinou ze soudních spisů, které jsou v původní staročeštině velmi často poměrně nesrozumitelné a přiznám se, že jsem je ke konci i místy přeskakoval.

Rybka publisher, 1999

na úvod
zpět na seznam knih